فیکساتور

پودر بیک شیگلم SHEGLAM

390.000 تومان
برند:

رنگ بندی:

CAPPUCCINO, LIGHT PINK, TRANSLUCENT

پودر فیکس دومنظوره (دو طبقه) شیگلم SHEGLAM

490.000 تومان
برند:

رنگ بندی:

Bisque, Cocoa Loco, Natural Line, Smooth Sand, Toasted Almond, TRANSLUCENT